Zaštita ličnih podataka korisnika ovog internet portala

Bitni pojmovi

Rukovalac: GIGS TIX doo iz Novog Sada, Kralja Aleksandra 12, lokal 19, MB 20421924, PIB 105801137
Zakon: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87 / 2018)
Uredba: EU opšta uredba o zaštiti podataka broj 679 / 2016
Korisnik: posetilac ovog internet prodajnog portala i / ili kupac ulaznica na ovom internet prodajnom portalu
Ugovor: ugovor o prodaji ulaznica za manifestaciju po izboru Korisnika

Obaveštenje

kojim Rukovalac upoznaje Korisnika o prikupljanju i odbradi podataka o ličnosti a u svrhu zaštite i ostvarivanja prava Korisnika na privatnost kao i pravima Korisnika u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti.

Podaci koji se obrađuju, svrha obrade, iznošenje u drugu državu

Prilikom registracije na portal koja je neophodan preduslov za internet kupovinu ulaznica, Korisnik unosi sledeće podatke o ličnosti:

  • Mejl adresu
  • Korisničko ime
  • Ime i prezime
  • Adresu (nije obavezno)
  • Grad
  • Državu (nije obavezno)
  • Broj telefona

Navedeni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje Ugovora a obrađuju se:

  • u svrhu zaključenja i izvršenja Ugovora;
  • u svrhu informisanja korisnika o manifestaciji za koju je Ugovor zaključen.

Zaključenje i izvršenje ugovora o prodaji ulaznica nije moguće bez davanja prethodno navedenih podataka o ličnosti od strane Korisnika. Unošenjem podataka i izvršavanjem procesa rezervacije i kupovine Korisnik daje svoj pristanak na obradu njegovih podatak o ličnosti.

Korisnikovi podaci o ličnosti se iznose u Republiku Nemačku.

Prava Korisnika

Korisnik ima pravo pristupa, ispravke, dopune i brisanja sopstvenih podataka o ličnosti. Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti, pri čemu opoziv nije retroaktivan i ne odnosi sa na prethodno izvršene obrade.

Korisnik zahteve za ostvarivanje prava iz prethodnog stava dostavlja pisanim putem, slanjem mejla na adresu: tix@gigstix.com

Rukovalac će na zahteve iz prethodnog stava odgovoriti u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku do 30 dana od prijema zahteva.

Rukovalac obaveštava Korisnika da može podneti pritužbu u vezi sa obradom njegovih podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs).

Zaštita podataka o ličnosti

Rukovalac je sproveo tehničke i organizacione postupke u svrhu obezbeđivanja sigurnosti Korisnikovih podataka o ličnosti, što uključuje zaštite od pristupa neovlašćenih lica, otkrivanja i zaštite podataka .

Podacima o ličnosti Korisnika mogu pristupiti isključivo zaposleni Rukovaoca pri čemu su obavezni da se prema njima odnose kao prema poverljivim informacijama, da ih koriste samo u slučaju potrebe i samo u meri koja je neophodna za obavljanje konkretnog posla.

Politika privatnosti

Rukovaoc se obavezuje da čuva privatnost Korisnika.

Podaci o ličnosti neće biti predmet prodaje drugim pravnim ili fizičkim licima.

Ime, prezime i mejl adresa Korisnika mogu biti ustupljeni organizatoru manifestacije za koju je Korisnik kupio ulaznicu, ukoliko je to potrebno u svrhu informisanja o manifestaciji, drugim manifestacijama korisnika kao i ostvarivanju prava Korisnika.

Kolačići sajta (eng. cookies)

Kolačići sajta (engleski cookies) su elektronski fajlovi koje generiše naš server i koji se snimaju i čuvaju na uređaju koji koristite za pristup ovom sajtu (računar, mobilni telefon, tablet,…). Kolačići koji će biti sačuvani na vašem uređaju su neophodni za ispravan rad i prikaz ovog sajta kao i za obezbeđivanje najvišeg nivoa funkcionalnosti sajta i korisničkog iskustva.

U zavisnosti od dela sajta koji posećujete na vašem uređaju mogu biti snimljeni i kolačići koji potiču od spoljnih pružalaca usluga (Google Analitics, Facebook Pixel i sl.).

Korisnik može podešavanjem svog internet pretraživača izabrati da se deo ili svi kolačići ne čuvaju ali je moguće da će tim podešavanjima deo ili potpuna funkcionalnost ovog sajta biti ugrožena te da korisnik neće biti u mogućnosti da ga delimično ili u potpunosti koristi na očekivan način.

 

poslednja izmena ovog dokumenta: 02.02.2023.