Zaštita ličnih podataka korisnika ovog internet portala

Bitni pojmovi

Rukovalac: GIGS TIX doo iz Novog Sada, Kralja Aleksandra 12, lokal 19, MB 20421924, PIB 105801137
Zakon: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, broj 87 / 2018)
Uredba: EU opšta uredba o zaštiti podataka broj 679 / 2016
Korisnik: posetilac ovog internet prodajnog portala i / ili kupac ulaznica na ovom internet prodajnom portalu
Ugovor: ugovor o prodaji ulaznica za manifestaciju po izboru Korisnika

Obaveštenje

kojim Rukovalac upoznaje Korisnika o prikupljanju i odbradi podataka o ličnosti a u svrhu zaštite i ostvarivanja prava Korisnika na privatnost kao i pravima Korisnika u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti.

Podaci koji se obrađuju, svrha obrade, iznošenje u drugu državu

Prilikom registracije na portal koja je neophodan preduslov za internet kupovinu ulaznica, Korisnik unosi sledeće podatke o ličnosti:

  • Mejl adresu
  • Korisničko ime
  • Ime i prezime
  • Adresu (nije obavezno)
  • Grad
  • Državu (nije obavezno)
  • Broj telefona

Navedeni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje Ugovora a obrađuju se:

  • u svrhu zaključenja i izvršenja Ugovora;
  • u svrhu informisanja korisnika o manifestaciji za koju je Ugovor zaključen.

Zaključenje i izvršenje ugovora o prodaji ulaznica nije moguće bez davanja prethodno navedenih podataka o ličnosti od strane Korisnika. Unošenjem podataka i izvršavanjem procesa rezervacije i kupovine Korisnik daje svoj pristanak na obradu njegovih podatak o ličnosti.

Korisnikovi podaci o ličnosti se iznose u Republiku Nemačku.

Prava Korisnika

Korisnik ima pravo pristupa, ispravke, dopune i brisanja sopstvenih podataka o ličnosti. Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti, pri čemu opoziv nije retroaktivan i ne odnosi sa na prethodno izvršene obrade.

Korisnik zahteve za ostvarivanje prava iz prethodnog stava dostavlja pisanim putem, slanjem mejla na adresu: tix@gigstix.com

Rukovalac će na zahteve iz prethodnog stava odgovoriti u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku do 30 dana od prijema zahteva.

Rukovalac obaveštava Korisnika da može podneti pritužbu u vezi sa obradom njegovih podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs).

Zaštita podataka o ličnosti

Rukovalac je sproveo tehničke i organizacione postupke u svrhu obezbeđivanja sigurnosti Korisnikovih podataka o ličnosti, što uključuje zaštite od pristupa neovlašćenih lica, otkrivanja i zaštite podataka .

Podacima o ličnosti Korisnika mogu pristupiti isključivo zaposleni Rukovaoca pri čemu su obavezni da se prema njima odnose kao prema poverljivim informacijama, da ih koriste samo u slučaju potrebe i samo u meri koja je neophodna za obavljanje konkretnog posla.

Politika privatnosti

Rukovaoc se obavezuje da čuva privatnost Korisnika.

Podaci o ličnosti neće biti predmet prodaje drugim pravnim ili fizičkim licima.

Ime, prezime i mejl adresa Korisnika mogu biti ustupljeni organizatoru manifestacije za koju je Korisnik kupio ulaznicu, ukoliko je to potrebno u svrhu informisanja o manifestaciji, drugim manifestacijama korisnika kao i ostvarivanju prava Korisnika.

 

poslednja izmena ovog dokumenta: 13.01.2023.