Uslovi prodaje i korišćenja

GIGS TIX doo zadržava pravo promene ovog dokumenta bez obaveze da o tome posebno obavesti svoje korisnike tako da je preporučljivo da ovaj dokument pročitaš pre svakog korišćenja internet prodajnog portala.

poslednja izmena ovog dokumenta: 13.01.2023.
zamenjen dopunjenom verzijom: 21.10.2023.


Bitni pojmovi

Gigs Tix: Gigs Tix doo iz Novog Sada, Kralja Aleksandra 12, lokal 19, MB 20421924, PIB 105801137
Kupac: Fizičko ili pravno lice koje kupuje ulaznice od Gigs Tix-a (na fizičkom prodajnom mestu ili na internet prodajnom portalu) ili Partnera
Partner: pravno lice koje sa Gigs Tix-om ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji i koji u ime i za račun Gigs Tix-a / Organizatora manifestacije prodaje ulaznice na svom fizičkom prodajnom mestu kao deo Gigs Tix prodajne mreže
Prodavac: pravno lice, Gigs Tix ili Partner koje je Kupcu naplatilo i izdalo ulaznicu
Organizator: pravno lice koje organizuje manifestaciju i koje odgovara za organizaciju manifestacije, promene u programu, datumu održavanja i satnici te povraćaj novca u odgovarajućem slučaju.
Zakon: Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88 / 2021)

Važne informacije

Gigs Tix i Partneri nisu organizatori manifestacija za koje prodaju ulaznice, već vrše uslugu posredovanja pri prodaji ulaznica između Kupca i Organizatora, u ime i za račun Organizatora.

Gigs Tix i Partneri nisu odgovorni za bilo koji aspekt organizovanja manifestacije i stoga ne snose odgovornost za eventualnu štetu koju Kupac ili treća lica mogu imati u vezi sa Manifestacijom, što uključuje i odgovornost za povraćaj novca za kupljene ulaznice.

Kupovina ulaznica

Kupac ulaznice može kupiti :

  • na prodajnim mestima Gigs Tix-a,
  • na prodajnim mestima Partnera
  • na internet prodajnom portalu gigstix.com
  • poručivanjem telefonskim pozivom ili slanjem mejla

Kupac bira manifestaciju i vrstu ulaznice koja mu se nakon izvršenog plaćanja kreira i izdaje (u fizičkoj formi kada se kupovina vrši na prodajnom mestu ili slanjem elektronske ulaznice na mejl kada se kupovina vrši na internet prodajnom portalu), čime se proces kupovine završava.

U pojedinim slučajevima umesto ulaznice kupcu se prodaje vaučer koji je u suštinskom i formalnom smislu identičan ulaznici s tim da ne omogućava direktan ulazak na manifestaciju već ga je prethodno potrebno zameniti za sredstvo ulaska (narukvicu, karticu i sl.), u skladu sa procedurom koju je predvideo i za koju je odgovoran Organizator.

Cena i fiskalni račun

Prodavac ulaznice prodaje i naplaćuje isključivo po ceni koja je prikazana na ulaznici i na fiskalnom računu.

PDV je uračunat u cenu ulaznica.

Prodavac prodaju vrši u ime i za račun Organizatora te, kako je obaveza plaćanja PDV-a na Organizatoru, na fiskalnom računu ne evidentira PDV.

Kupovina na internet prodajnom portalu gigstix.com

Portal je namenjen je isključivo punoletnim fizičkim licima.

Kupac prihvatanjem „uslova prodaje“ tokom procesa kupovine izjavljuje da ispunjava uslov iz prethodnog stava i da je poslovno sposoban za zaključenje ugovora o prodaji.

Kupac prihvatanjem „uslova prodaje“ tokom procesa kupovine i plaćanjem zahteva od Prodavca da fiskalni račun isporuči u elektronskoj formi, slanjem odgovarajućeg linka za pristup portalu poreske uprave mejlom.

Ulaznice se isporučuju u obliku elektronske ulaznice mejlom na mejl adresu koju je kupac prijavio prilikom registracije, u formi PDF fajla. Mejl se šalje automatski nakon što je plaćanje uspešno obrađeno. U tekstu mejla kao i u tekstu na samoj ulaznici se nalazi uputstvo za korišćenje ulaznice koje je kupac u obavezi da sledi.

Portal podržava plaćanje:

  • platnom karticom putem interneta.
  • plaćanje elektronskim bankarstvom odnosno uplatom u banci, pošti ili sličnoj instituciji

U zavisnosti od manifestacije i momenta kupovine moguće je da jedan od nabrojanih načina plaćanja neće biti aktivan.

U zavisnosti od manifestacije moguće je da će kupcu, pored vrednosti ulaznica, biti obračunat i trošak obrade porudžbine kao posebna stavka koja se posebno i jasno prikazuje. Trošak obrade porudžbine predstavlja pokriće operativnih, administrativnih i materijalnih troškova koji su neodvojivo vezani za konkretnu kupovinu.

Plaćanje platnim karticama

Chip Card ad iz Beograda, Bose Milićević 8, MB 17564374, PIB 103425560  vrši posredovanje u prometu u ime i za račun Gigs Tix.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD), u kojoj su i prikazana na ovom portalu. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Chip Card, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Chip Card-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju povraćaja sredstava plaćenih platnim karticama Gigs Tix je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Kupovina poručivanjem telefonskim pozivom ili slanjem mejla

Nakon evidentiranja uplate na računu, ukoliko ista odgovara poslatim instrukcijama, ulaznice će u roku od 3 radna dana biti poslate Kupcu na adresu koju je dao prilikom poručivanja, kurirskom službom „Post express“.

Trošak dostave naplaćuje kurirska služba Kupcu, po svom cenovniku.

Gigs Tix ne odgovara za samu pošiljku niti za rokove isporuke.

Odustajanje od kupovine

Jednom kupljena, ulaznica ne može biti vraćena niti zamenjena.

Prodavac nema zakonsku obavezu da izvrši povraćaj novca ili zamenu ulaznice nakon završene kupovine, na subjektivni zahtev Kupca.

U slučaju kupovine na internet prodajnom portalu gigstix.com Kupac prihvatanjem „uslova prodaje“ tokom procesa kupovine izjavljuje da je u skladu sa Zakonom, član 26, stav 1, tačka 6 obavešten da ne može da koristi pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, a u smislu Zakona, član 36, stav 1, tačka 13.

Povraćaj novca za kupljene ulaznice

Kupac ostvaruje pravo na povraćaj novca samo u slučaju da dođe do bitnih promena, poput:

  • otkazivanja manifestacije
  • promene datuma, vremena ili lokacije manifestacije na način koji Kupcu ne odgovara

Odgovornost za povraćaj novca je isključivo na Organizatoru, koji je u obavezi da javno objavi proceduru i uslove za povraćaj novca.

Procedura povraćaja se može ali ne mora vršiti preko Prodavaca.

U slučaju otkazivanja manifestacije predmet povraćaja je isključivo iznos plaćen za ulaznice (cena ulaznice) a posebni troškovi (troškovi prevoza, smeštaja, obrade porudžbine, poštarine i sl.) se ne nadoknađuju.

Ukoliko je Kupac iskoristi ulaznicu bez obzira na to što je došlo do promene datuma, vremena ili lokacije,  za iskorišćenu ulaznicu se ne može naknadno izvršiti povraćaj novca.

Mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem

U skladu sa članom 55. Zakona o zaštiti potrošača obaveštavamo Vas da kao potrošač imate mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Listu tela nadležnih za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova možete naći na sajtu Ministarstva trgovine i turizma.

Sudska nadležnost

Za sve sporove koji se ne mogu rešiti sporazumno utvrđuje se nadležnost suda u Novom Sadu