Kada bi slika sveta iz udarnih vesti bila istinita, svet bi odavno prestao da postoji!

O događaju

Predstava UDARNA VEST bavi se fenomenologijom medija masovnih komunikacija u savremenom društvu, s posebnim fokusom na odnos medija i straha, odnosno – na medijski generisanu paranoju i neurozu čoveka danas. Polazeći od pitanja: zašto su udarne vesti uvek loše, predstava se razvija u dinamičnu, tragikomičnu inscenaciju studije o prirodi savremenih medija i njihovom uticaju na psihu pojedinca, kao i na društvene obrasce ponašanja. Na lično i kolektivno. Intimno i masovno.
Analizirati medije, znači analizirati savremeno društvo i načine na koje ga spoznajemo.

Ulaznice
Detalji o događaju
Podeli događaj sa prijateljima