Prvi festival telesne muzike u regionu! Od 25. do 27. 8. u Sremskim Karlovcima.

O događaju

Nastupaju i vode radionice:
Anna Llombart (Barcelona)
Elena Hristova (Skoplje)
Ben Schuetz (Hamburg)
Max Pollak (New York)
Marko Dinjaški (Sremski Karlovci)
Ana Vrbaški (Sremski Karlovci)

Gosti iznenađenja:
Baklava (Skoplje)

Spojite ples, stvaranje muzike, pokret, ples i pevanje u jedno: pohađajte radionice majstora telesne muzike. Osetite kako ritmovi Latinske Amerike, Afrike, Evrope i Balkana pulsiraju vašim telom. Ne morate da idete u Njujork, Barselonu ili Hamburg, dođite u Sremske Karlovce!

About event

Performing and teaching:
Anna Llombart (Barcelona)
Elena Hristova (Skopje)
Ben Schuetz (Hamburg)
Max Pollak (New York)
Marko Dinjaški (Sremski Karlovci)
Ana Vrbaški (Sremski Karlovci)

Surprise guests:
Baklava (Skopje)

Combine dance, music making, movement and singing into one: attend workshops of body music masters. Feel the rhythms of Latin America, Africa, Europe and the Balkans pulsate through your body. You don't have to go to New York, Barcelona or Hamburg, come to Sremski Karlovci!

Ulaznice
CEO PAKET
Podrazumeva 12 radionica u toku 3 dana, smeštaj u hostelu ekološkog centra "Radulovački" (3 noćenja) i 3 obroka dnevno.
CENA: 41.525 DIN
VIKEND PAKET
Podrazumeva 8 radionica u toku dva dana, smeštaj u hostelu ekološkog centra "Radulovački (2 noćenja) i 3 obroka dnevno.
CENA: 26.516 DIN
CEO PAKET RADIONICA
Podrazumeva 12 radionica u toku 3 dana, bez smeštaja i hrane.
CENA: 23.765 DIN
VIKEND PAKET RADIONICA
Podrazumeva 8 radionica u toku 2 dana, bez smeštaja i hrane.
CENA: 15.009 DIN
Detalji o događaju
Podeli događaj sa prijateljima