Veličanstveni nastup za decu mađioničara Karla velikog.

O događaju

Mađioničar i iluzionista KARLO VELIKI ima sve domaće i međunarodne sertifikate .

TRIKOVI – OPTIČKE ILUZIJE, MARAME,KARTE,KANAPI,GOLUBOVI , ZEČEVI ...
TRAJANjE: 45 MINUTA

VASPITNO – OBRAZOVNI ZADACI I CILjEVI :

Motoričke aktivnosti ( deca aktivno učestvuju u programu), senzo-perceptivne aktivnosti (razvijanje mašte kod dece), razvijanje socijalno- emotivnih odnosa , govorne i aktivnosti dramatizacije

Ulaznice
PARTER
Sedenje
CENA: 600 DIN
BALKON
Sedenje
CENA: 600 DIN
Detalji o događaju
Podeli događaj sa prijateljima