Koma, 15. decembar, 17:00

O događaju

Devedesete godine XX veka su najturbulentniji period posle II svetskog rata na ovim prostorima i proizvele su mnogo dramatičnih situacija. Gradovi su rušeni, krv je tekla, ljudi su ginuli. KOMA je intimna priča o jednoj porodici u tom periodu. Glava te porodice je imao sreću ili nesreću da događaje od 1990 do 1999 “prespava”. Njegova supruga i sin su kroz traumu prošli sami. Žena u čekanju, a sin u odrastanju. On se “vratio“ da sazna šta je propustio. Cilj projekta KOMA nije da pruži odgovor šta su uzroci rasula između 1990 i 1999 godine, već kako su refleksije tih događaja uticale na raspad jedne porodice.

Detalji o događaju
Podeli događaj sa prijateljima