Predavanje prati istoriju srpskih javnih i dvorskih balova sa osvrtom na njihovu evropsku tradiciju.

O događaju

U 19. veku balovi su se u Evropi visoko kotirali na mapi društvenih dešavanja. Prateći tu modu oni su se veoma uspešno primili i u srpskom društvu, koje im je dalo i osobenosti sopstvene kulture. Pored značajnog društvenog događaja zabavnog karaktera oni su bili prilika da se ljudi povežu, ugovore poslove i brakove, ali i kao moćno sredstvo političke i nacionalne reprezentacije u veku borbe za nacionalna prava manjina u Habzburškoj monarhiji. Autor predavanja je ovoj temi prišao upravo na taj način, u želji da balove osvetli iz raznih uglova koristeći se činjenicama iz nacionalne i kulturne istorije, istorije muzike i slikarstva, kao i poezije. Predavanje je bogato ilustrovano vizuelnim i muzičkim primerima, kao i video zapisima rekonstrukcija igara koje su rado igrane na balovima.

Ulaznice
Detalji o događaju
Podeli događaj sa prijateljima